Hverdagen på AspIN

Du vil opleve, at den daglige undervisning foregår på mindre hold for at opnå den fornødne ro og for at tilpasse undervisningen til dig.

 

Underviserne på AspIN møder dig med respekt og anerkendelse hvilket understøtter det vigtige budskab, at forskellige mennesker udmærker sig på forskellig måde.

 

Din hverdag vil hovedsagligt omhandle de fag der er i uddannelsen, men der er altid plads til at du kan få en snak med underviseren eller vejlederen om hvad der fylder for dig lige nu.