Samfundsforståelse

Formål

 

Undervisningen vil give dig viden og et vist kendskab til danske samfundsforhold. Et kendskab der åbner op for deltagelse i den demokratiske debat, samt udvikler en grad af selvstændighed og styrker dine kompetencer i at træffe egne valg.

 

 

Mål

 

Du vil kunne udvise et vist kendskab til samfundets opbygning og funktion, ligesom målet er at du udvikler dine kompetencer som demokratisk samfundsborger, herunder kende til dine rettigheder og pligter, så du bliver bedre i stand til at handle i dit eget liv.

 

Læs hele beskrivelsen med læringsmål (se vedhæftede PDF)