Praktik

I forløbet vil eleven sammen med underviseren og den personlige vejleder finde frem til, hvilken ungdomsuddannelse der er den korrekte. Praktikforløbet vil finde sted på præcis den uddannelse evt. sammen med en mentor. Perioden aftales individulet mellem den enkelte elev og uddannelsesinstitution.

 

 

Arbejdet med ungdomsuddannelsen implementeres i fagene og eleven får en god viden og forståelse for, hvilke forudsætninger der kræves på netop den ungdomsuddannelse eleven ønsker.

 

 

Praktikken evalueres altid så der kan udarbejdes handleplan over det videre forløb og integreres i faget "Dit videre studium".