Målsætning

Vi har meget fokus på dig som ung der har brug for en særlig tilrettelagt støtte og dermed få udviklet nogle kompetencer, der i fremtiden vil hjælpe dig. 

 

Vi arbejder med:

 

  • At eleven opnår erkendelse af egne ressourcer og begrænsninger
  • At eleven tilegner sig kompetencer i forhold til at kunne helt eller delvis inkluderes i det ordinære uddannelsessystem med større eller mindre grad af støtte, i form af f.eks. SPS eller mentorordning
  • At eleven får mulighed for at tilegne sig de sociale og personlige kompetencer, der ligger til grund for ?det gode liv? for netop ham eller hende. 

 
Efter AspIN er du klar til at træffe beslutning om din fremtid. Desuden vil vi sammen med dig, have lavet en handleplan, hvori der beskrives hvilke former for støtte du har behov for.