AspINs medarbejdere

Uddannelseschef        
Ole Bay Jensen

Specialkonsulent/            
Lærer
Henrik Nielsen

Lærer 
Rikke Lybech