Visitation

Forudsætninger

 

 

Alle, der ønsker at komme på AspIN, skal igennem en samtale, hvor vi skønner, om du er i stand til at gennemføre forløbet. Forudsætningen for at du kan starte er, at du som minimum helt eller delvist har gennemført folkeskolens 9. Klasses afgangsprøve. Du skal kunne møde til tiden, overholde aftaler og indstillet på at ville udvikle dig fagligt såvel som personligt.

 

 

Finansiering og lovgrundlag

 

 

Du skal have en diagnose indenfor en gennemgribende udviklingsforstyrrelse samt visiteres via rådgivning fra kommunens rådgivere som fx UU-vejledere og sagsbehandlere.

 

AspIN finansieres på grundlag af STU og er en betalingsuddannelse. Det er kommunerne som i de fleste tilfælde bevilliger uddannelsen via STU eller revalideringsbestemmelserne. Du kan ikke modtage S.U. under uddannelsen.

 

Læs mere om Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov på Retsinformation her.