Værdier

Vores værdier er:


Vi er professionelle
Vi er faglige og troværdige og giver hinanden frihed til at
skabe resultater. Vi engagerer os i opgaven og vil det bedste hver gang.


Vi handler
Vi arbejder anerkendende og ressourcefokuseret. Vi arbejder med den studerendes interesser, styrkesider og kompetencer, så den studerende kan opnå succes. Vi gør det vi tror på, og tror på det vi gør.


Vi er ordentlige
Vi er opmærksomme og behandler hinanden med respekt. Vi lytter, går i dialog, tager udgangspunkt i den studerendes forudsætninger og melder klart ud.