Hjem AspIN søger ny kollega til specialundervisning (ASF)

AspIN søger ny kollega til specialundervisning (ASF)

AspIN er et uddannelsesforløb for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF), hvor den unge opnår bedre faglige, personlige og sociale kompetencer for efterfølgende at søge om optagelse på en ordinær ungdoms- eller videreuddannelse. AspIN uddannelsen udbydes af Campus Vejle og henvender sig til normalt til højt begavede elever i aldersgruppen 16 til 25 år, som har ASF eller lignende. Vi søger endnu en dygtig kollega med undervisnings- og vejledningserfaring i forhold til denne målgruppe og tilbyder en fuldtidsstilling i et engageret, dynamisk og højt fagligt miljø.

Vores nye kollega på AspIN er udadvendt og udviklingsorienteret og som trives i en dagligdag med både didaktiske, pædagogiske samt administrative opgaver. Du bliver en del af et lille team på AspIN samt et større team på AspIT – Trekanten. Vi samarbejder på tværs af afdelingerne i et aktivt og fleksibelt professionelt læringsfællesskab, hvor vi besidder forskellige kompetencer og fagligheder. Du vil med din viden om og erfaring med målgruppen fungere som sparringspartner både i forhold til dine kollegaer og eksterne samarbejdspartnere.

Du bliver også medansvarlig for at planlægge interne og eksterne aktiviteter på afdelingen, udformning og opfølgning på undervisningsforløb for eleverne samt dokumentation og opfølgning på statusmøder, afholdelse af informationsmøder og eksterne aktiviteter i forbindelse med elevoptag.

Derudover skal du selvstændigt varetage det eksterne samarbejde med kommunale myndigheder; jobcentre, UU-vejledere og sagsbehandlere.

Den ideelle ansøger har nedenstående kvalifikationer og kompetencer:

 • Erfaring inden for specialområdet – pædagogisk og didaktisk
 • Erfaring med undervisning indenfor ASF-området
 • Erfaring med administrative opgaver, herunder forløbsplan og uddannelsesplan
 • Gode kommunikations- og formidlingsevner
 • Professionelle samarbejdskompetencer – også i en foranderlig hverdag
 • Behersker dansk på højt niveau; såvel mundtligt som skriftligt

Personlige kompetencer

 • Struktureret – og har både overblik og udsyn
 • Et højt niveau af almen viden. Du er samfundsengageret som menneske samt i
  høj grad både nysgerrig, flittig, ordentlig og ansvarsbevidst
 • Vi lægger også vægt på, at du er humoristisk anlagt og har en ekstrovert energi

Derudover brænder du for at arbejde sammen med unge mennesker i deres dannelses- og udviklingsproces, og du oplever opgaven med at give unge mennesker livsmod, viden og strategier til at realisere deres drømme og finde retning i livet som yderst meningsfuldt og motiverende.

Du er selvfølgelig fortrolig med dagligdags anvendelse af IT i dit arbejde, og parat til at yde en ekstra indsats, når det er påkrævet – f.eks. sociale og faglige aktiviteter med dine elever eller kollegaer efter den daglige undervisning.

Du kan læse mere om AspIN her

Domicil: Vejle
Tiltrædelse: 01.10.2022
Ansøgningsfrist: 14.08.2022
Ansættelsessamtale: 22.08.2022

Løn og pension iht. overenskomst med Uddannelsesforbundet. Oplysninger om ansættelsesvilkår og svar på evt. andre spørgsmål fås ved henvendelse til Uddannelseschef
Ole Bay Jensen på tlf.: 72 16 27 99.

Søg jobbet på www.campusvejle.dk/job