Hjem Formål Målsætning

Målsætning

Vi har meget fokus på dig, der har brug for en særligt tilrettelagt støtte og dermed få udviklet nogle kompetencer for fremtiden.

Vi arbejder med:

  • At du opnår erkendelse af egne ressourcer og begrænsninger
  • At du tilegner dig kompetencer i forhold til at kunne helt eller delvis inkluderes i det ordinære uddannelsessystem med større eller mindre grad af støtte, i form af fx SPS eller mentorordning
  • At du får mulighed for at tilegne dig de sociale og personlige kompetencer, der ligger til grund for det gode liv for netop dig. 

Efter AspIN er du klar til at træffe beslutning om din fremtid. Desuden vil vi sammen med dig have lavet en handleplan, hvori der beskrives hvilke former for støtte, du har behov for.