Hjem Formål Målsætning

Målsætning

Vi har fokus på dig, der har brug for en særligt tilrettelagt støtte til at komme på arbejdsmarkedet, så du kan udvikle dine kompetencer for fremtiden og blive klar til uddannelse og job.

Vi arbejder med:

  • At du erkender dine ressourcer og begrænsninger
  • At du får kompetencer til at kunne inkluderes i det ordinære uddannelsessystem med større eller mindre grad af støtte, i form af fx SPS eller mentorordning
  • At du får de sociale og personlige kompetencer, der ligger til grund for det gode liv for netop dig. 

Efter AspIN er du klar til at træffe beslutning om din fremtid. Sammen med dig laver vi en handleplan, der indeholder beskrivelse af hvilke former for støtte, du har behov for.