Hjem Uddannelsen Samfundsforståelse

Samfundsforståelse

Formål
Undervisningen giver dig viden om og kendskab til danske samfundsforhold. Du får redskaber til at deltage i den demokratiske debat, udvikler selvstændighed og styrker dine kompetencer i at træffe egne valg.

Mål
Du får kendskab til samfundets opbygning og funktion, udvikler dine kompetencer som demokratisk samfundsborger og kender dine rettigheder og pligter, så du bliver bedre i stand til at handle i dit eget liv.