Hjem Til kommuner og nye elever

Til kommuner og nye elever

Målgruppe

 • Elever på AspIN er unge og voksne – fra 16 år og op. Elevens alder er ikke afgørende for optag på AspIN.
 • Eleverne har vidt forskellige skole- og uddannelsesmæssige baggrunde, og det er ofte uden den store betydning for deres uddannelse på AspIN og resultatet heraf, altså hvorvidt de kommer i job.
 • Størstedelen af eleverne har diagnosen ASF, evt. i kombination med f.eks. ADHD, men det er ikke en forudsætning for at blive optaget.
 • Fælles for eleverne på AspIN er, at de har brug for en særlig tilrettelagt uddannelse for at kunne indfri deres potentiale indenfor IT, idet de ikke via egen kraft og de ordinære tilbud vil kunne bringe sig selv i beskæftigelse.

Adgangskrav

 • Du behøver ikke have afsluttet folkeskolens afgangsprøve eller andre uddannelser for at komme i betragtning til AspIN. Men du kan godt have gennemført en gymnasial uddannelse el.lign.
 • Vejen ind på AspIN går via afklaringsforløbet eller en visitationssamtale, som er en gensidig afklaring for både dig og skolen
 • Skolen erklærer dig egnet eller ikke-egnet til optag på baggrund af afklaringsforløbet eller visitationssamtalen
 • Eleverne har vidt forskellige kompetencer, når de starter på afklaringsforløbet og uddannelsen. Undervisningen starter med det grundlæggende, så alle kan følge med

Økonomi og optagelse

 • Afklaringsforløbet er uforpligtende og gratis.
 • Optag på afklaringsforløb kræver blot, at hjemkommunen (UU eller jobcenter) giver grønt lys
 • Kommunen bevilliger AspIN og afholder skoletaksten
 • Taksten/prisen for AspIN er 125.000,- pr. semester + moms. Uddannelsen varer tre år, altså seks semestre. Samlet udgift for hele uddannelsen er 750.000,- + moms.
 • Der er ingen øvrige omkostninger knyttet til forløbet – hverken for eleven eller for kommunen
 • Aftalen kan opsiges pr. løbende måned + 1 måned
 • AspIN er ikke en SU-berettiget uddannelse
 • Eleverne modtager af hjemkommunen økonomisk støtte under AspIN-uddannelsen. Ydelsen svarer til kontanthjælp/SU. Kontakt din kommune for mere info.
 • Elevoptag er i januar og august. Afklaringsforløb pågår i foråret og efteråret.

Bevilling og lovgivning

Kommuner bevilger AspIN-uddannelsen på flere måder, men overordnet er der to veje:

  1. STU: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (den kommunale ungeindsats)
  2. Forløb under LAB-loven: Lov om Aktiv Beskæftigelse (den kommunale beskæftigelsesindsats)
 • Det er uden betydning for AspIN hvilken måde, du får uddannelsen bevilget
 • En STU på AspIN kan bevilges i forhold til STU-Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Placeringen sker som led i den kommunale ungeindsats – se lovgivningen her
 • Hvis der er tale om en STU, er det UU/kommunens ungeenhed, du skal kontakte, så de kan godkende, at du bruger din STU på AspIN
 • AspIN kan bevilges som et forløb via LAB (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) – se lovgivningen her. Bevillingen er led i den kommunale beskæftigelsesindsats forankret i jobcentret, og det er din socialrådgiver/sagsbehandler i jobcentret, du skal kontakte.
 • Vi samarbejder med jobcentre om følgende målgrupper:
  •  §6.5 Aktivitetsparate: Elever kan få bevilget AspIN som tilbud med henblik på vejledning og opkvalificering (kapitel 14) kombineret med virksomhedspraktik (kapitel 11)
  • §8 Ressourceforløb: Ressourceforløbsmodtagere kan få bevilget AspIN som tilbud med henblik på vejledning og opkvalificering (kapitel 14) kombineret med virksomhedspraktik (kapitel 11)
  • §10 Revalideringsforløb: Unge under revalidering kan få bevilget AspIN under kapitel 21 i LAB
  • §12 Selvforsørgende: Afklares under afklaringsforløbet og kan derefter oftest overgå til enten STU eller en af ovenstående målgrupper.

Kontakt din lokale AspIN-afdeling, hvis du har brug for mere information om mulighederne for bevilling af AspIN-uddannelsen.