Hjem Start på AspIN Hverdagen

Hverdagen på AspIN

Undervisningen foregår på mindre hold, så du får ro – og så vi kan tilpasse undervisningen til dig.

Underviserne møder dig med respekt og anerkendelse, for vi mener, at forskellige mennesker har forskellige styrker.

Din hverdag drejer sig hovedsagligt om de fag, der er i uddannelsen, men der er altid plads til, at du kan få en snak med underviseren eller vejlederen om, hvad der fylder for dig lige nu.