Hjem Om AspIN Værdier

Vores værdier er:

Vi er professionelle
Vi er faglige og troværdige og giver hinanden frihed til at skabe resultater. Vi engagerer os i opgaven og vil det bedste hver gang.

Vi handler
Vi arbejder anerkendende og ressourcefokuseret. Vi arbejder med den studerendes interesser, styrkesider og kompetencer, så den studerende kan opnå succes. Vi gør det, vi tror på og tror på det, vi gør.

Vi er ordentlige
Vi er opmærksomme og behandler hinanden med respekt. Vi lytter, går i dialog, tager udgangspunkt i den studerendes forudsætninger og melder klart ud.